• websoft Vietnam
  Thiết kế web
  • Các câu hỏi thường gặp khi thiết kế web

   1 Tôi có thể tự cập nhật nội dung của website không ?

   Trả lời: Được. Với hệ thống quản lý nội dung chuyên nghiệp do chúng tôi xây dựng và phát triển. Quý khách hàng có thể làm chủ hoàn toàn về nội dung website. Quý khách có thể trang trí nội dung bản tin theo sở thích: như font chử, hình ảnh, màu chữ, bố cục bản tin

   2. Tôi có thể bổ sung, hiệu chỉnh, hoặc xóa một chuyên mục trên website ?

   Trả lời: Được. Với các chức năng được tích hợp sẵng trong hệ thống quản lý, quý vị có thể thực hiện thao tác này một cách dễ dàng

   3. Tôi có thể cấp phát hoặc thu lại quyền cập nhật nội dung theo từng chuyên mục cho một người khác ?

   Trả lời: Được

   4. Tôi có thể theo dõi quá trình cập nhật thông tin của người khác do tôi đã cấp phát quyền ?

   Trả lời: Được. Hệ thống có chức năng dành cho người quản trị theo dõi quá trình quản trị thông tin trên website (cập nhật, hiệu chỉnh, xóa,…). Thông tin này gồm: người thao tác, ngày giờ thao tác, nội dung thao tác,…

   5. Tôi có thể tự trình bày và bố trí các chuyên mục thông tin lên trang chủ ?

   Trả lời: Được. Hệ thống có chức năng cho quý vị thực hiện công việc này như: sắp xếp các chuyên mục, xác định số tin bài sẽ hiển thị trên trang chủ,…

   6. Tôi có thể thay đổi giao diện trang web theo ý muốn ?

   Trả lời: Được. Với các trang web lớn chúng tôi cung cấp 03 bộ skin cho quý vị thay đổi khi cần thiết. Ngoài ra quý vị cũng có thể thiết kế mới skin cho trang web theo bố cục đã có.

   7. Tôi có thể tự thiết kế (viết code) mới một chuyên mục hoặc trang web rồi sau đó tích hợp vào website ?

   Trả lời: Được. Hệ thống cho phép quý vị tích hợp thêm các ứng dụng tự phát triển vào website

x
thi ảnh cho bé

Thi ảnh cho bé - saonhi.vn


Hỗ trợ đăng ký: 0988 990 292