• websoft Vietnam
  Quảng cáo và ứng dụng google
  • Tại sao tôi nên dùng Google Apps ?

   Tại sao tôi nên sử dụng Google Apps thay cho giải pháp thư tại công ty như Microsoft® Exchange?
   Google phát hành Google Apps for Business vào tháng 2 năm 2007 và chúng tôi đã thấy mức độ tiếp nhận đáng kinh ngạc của thị trường, trong đó có hơn 2 triệu doanh nghiệp. Chúng tôi hiện đăng ký hơn 3000 doanh nghiệp mỗi ngày trên nền tảng Google Apps. Và xin hãy nhớ rằng chính Google Inc. đang điều hành công ty của mình với hơn 20.000 nhân viên trên Google Apps
   Khách hàng của chúng tôi tiếp tục nhận thấy rằng Google Apps for Business là một giải pháp lưu trữ thay thế tuyệt vời so với các giải pháp tại công ty thay thế khác, như Microsoft® Exchange. Dưới đây là một số lý do lý giải cho:
   Chi phí thấp hơn: Google cung cấp Google Apps cho doanh nghiệp của bạn trên Web với chi phí bằng một phần chi phí của hệ thống được cài đặt. Điều này có nghĩa là Google Apps có thể cung cấp tổng chi phí sở hữu (TCO) thấp hơn đáng kể. Dự phòng hộp thư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và mở rộng cơ sở hạ tầng đều được Google xử lý một cách ngầm định, vì vậy doanh nghiệp của bạn không cần đầu tư thời gian và tiền bạc cho các dự án này.
   Chất lượng cao hơn: Google Apps cung cấp khả năng bảo mật, độ tin cậy và dung lượng lưu trữ cao hơn hầu hết các tổ chức có thể đạt được bằng giải pháp tại công ty.
   Khả năng sử dụng được cải thiện: Google Apps cung cấp giao diện trực quan và đơn giản để cần ít tài nguyên đào tạo nhất cho người dùng cuối.
   Dẫn đầu trong Đổi mới: Google tiếp tục chứng minh vị trí đầu ngành về đổi mới dựa trên web. Để thúc đẩy nền tảng này, chúng tôi có nền tảng điện toán hàng đầu và đã tập hợp một trong những nhóm nhà khoa học máy tính mạnh nhất trong ngành. Là khách hàng của Google Apps for Business, bạn được trải nghiệm trực tiếp sự đổi mới đó khi những cải tiến của sản phẩm được cung cấp thường xuyên.
   Để giúp doanh nghiệp của bạn thực hiện chuyển đổi sang Google Apps dễ dàng hơn, chúng tôi đã cho phép di chuyển IMAP thông suốt từ các nền tảng khác sang Google Apps; điều này cho phép quản trị viên di chuyển một số hoặc một vài nghìn hộp thư người dùng từ hệ thống thư hiện tại sang tài khoản thư Google Apps tương ứng. Chúng tôi hiện hỗ trợ di chuyển từ Microsoft® Exchange Server 2003, Cyrus IMAP Server, Courier-IMAP và Dovecot qua giao thức IMAP. Di chuyển qua IMAP chỉ sẵn có trong Google Apps for Business. Nếu bạn hiện đang chạy một trong các hệ thống tài nguyên được hỗ trợ, bạn có thể tìm thêm chi tiết trong tổng quan về di chuyển qua IMAP của chúng tôi.
   TCM hiện đang dùng Google Apps để quản lý công ty và quản lý hơn 500 khách hàng sử  dụng dịch vụ Google Adwords, Google Apps đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc ổn định, xử  lý sự  cố dịch vụ quảng cáo Google Adwords nhanh chống và hiệu quả nhất.

x
thi ảnh cho bé

Thi ảnh cho bé - saonhi.vn


Hỗ trợ đăng ký: 0988 990 292