• websoft Vietnam
  Quảng cáo và ứng dụng google
  • Google Apps khác với gmail như thế nào ?

   Google Apps khác với tài khoản @gmail.com miễn phí như thế nào?
   Giải pháp Google Apps dành cho doanh nghiệp của chúng tôi là sản phẩm trọn gói, bao gồm các ứng dụng thư và cộng tác tốt nhất của Google, trong đó có Gmail™, Google Talk, Lịch Google, Google Documents, Google Sites và Google Video.
   Bạn có thể đã có trải nghiệm sử dụng nhiều ứng dụng này bằng tài khoản user@gmail.com của mình và mặc dù các ứng dụng này tương tự nhau, chúng tôi đã cải tiến chúng trong Google Apps for Business với những khác biệt quan trọng sau:
   1. Google Apps dành cho doanh nghiệp của bạn
   Khi đăng ký Google Apps cho doanh nghiệp của mình, bạn đăng ký bằng tên miền của chính công ty bạn. Do đó, thay vì có địa chỉ email user@gmail.com, bạn sẽ tạo hoặc duy trì địa chỉ email công ty như user@company.com. Có bảng điều khiển quản trị CNTT được tích hợp trong Google Apps cho doanh nghiệp của bạn, nơi quản trị viên CNTT có thể quản lý và kiểm soát tài khoản người dùng trên tên miền của công ty bạn.
   2. Các tính năng hướng vào kinh doanh nâng cao
   Mặc dù các kỹ sư về sản phẩm của chúng tôi đang liên tục cải tiến các ứng dụng của Google cho khách hàng miễn phí của chúng tôi, họ cũng đang bổ sung các tính năng riêng biệt, nâng cao cho các ứng dụng Google Apps hướng vào mục đích kinh doanh hơn. Dưới đây chỉ là một số tác vụ bạn có thể thực hiện trong Google Apps cho doanh nghiệp của mình. Những tác vụ này không sẵn có trong ứng dụng dành cho khách hàng miễn phí:
   Kiểm soát Truy cập Nâng cao: Kiểm soát công ty của bạn về cách chia sẻ và truyền thông tin bên ngoài miền của bạn.
   Gmail: Lưu tất cả thông tin của công ty bạn với các khả năng của danh sách gửi thư được cải thiện và ngưỡng thư nâng cao
   Google Sites: Hiểu rằng mạng nội bộ của công ty và tài liệu được chia sẻ là những yếu tố rất quan trọng để thành công, được tối ưu hoá để cung cấp cho bạn đúng định mức dung lượng lưu trữ để giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp của bạn
   Lịch Google: Cho phép phòng hội thảo và chia sẻ tài nguyên, cho phép bạn lên lịch cho phòng hội thảo tại văn phòng hoặc các tài nguyên được chia sẻ khác trong văn phòng của mình.
   Google Video: Chia sẻ video nội bộ với công ty bạn một cách nhanh chóng mà không qua nhiều hệ thống khác phức tạp

x
thi ảnh cho bé

Thi ảnh cho bé - saonhi.vn


Hỗ trợ đăng ký: 0988 990 292