• websoft Vietnam
  Quảng cáo và ứng dụng google
  • Google Apps hoạt động như thế nào ?

   Google Apps là giải pháp lưu trữ dựa trên web, có nghĩa là bạn có thể truy cập Google Apps mọi lúc, mọi nơi bạn có kết nối Internet. Bạn có thể nghe nói loại công nghệ này được gọi là “phần mềm dưới dạng dịch vụ” hoặc “điện toán máy chủ ảo”. “Điện toán máy chủ ảo” hoặc “phần mềm dưới dạng dịch vụ” là mô hình điện toán trong đó các ứng dụng CNTT được cung cấp “dưới dạng dịch vụ”, nhằm cho phép người dùng truy cập các ứng dụng này từ Internet (”trên máy chủ ảo”) mà không cần duy trì cơ sở hạ tầng hỗ trợ các ứng dụng đó. Một cách đơn giản để hiểu mô hình này là cách mọi người hiện cho phép các công ty sử dụng và quản lý điện hơn là tạo ra điện trong chính nhà/văn phòng của họ.
   Với Google Apps, dữ liệu và ứng dụng của bạn được cung cấp từ các trung tâm dữ liệu đáng tin cậy, có thể mở rộng và an toàn cao của Google. Google thực sự xây dựng các trung tâm dữ liệu của riêng mình từ đầu, vì vậy chúng tôi có thể có một trong các cơ sở hạ tầng với chi phí cho mỗi máy chủ thấp nhất trên thế giới; có nghĩa là khoản tiết kiệm đó được chuyển cho khách hàng sử dụng Google Apps của chúng tôi. Doanh nghiệp của bạn có thể giảm chi phí cơ sở hạ tầng và nỗ lực để duy trì giải pháp tại công ty và tập trung khoản tiết kiệm vào các sáng kiến CNTT chiến lược hơn.
   Và vì Google Apps là ứng dụng dựa trên web, nhân viên của bạn có thể làm việc hiệu quả từ mọi nơi, cho dù ở bàn làm việc riêng, sử dụng máy tính khác hoặc đang di chuyển với thiết bị di động.


x
thi ảnh cho bé

Thi ảnh cho bé - saonhi.vn


Hỗ trợ đăng ký: 0988 990 292